Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία129

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα 2K Games [κοινή] 2K Games, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 25 Ιανουαρίου 2005 [>15 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 65%
10 most recent games 64%
Over last year (1 game) 59%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
114 27%
51 12%
50 12%
46 11%
41 10%
39 9%
19 5%
16 4%
10 2%
6 1%
5 1%
5 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In