Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία117

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα 2K Games [κοινή] 2K Games, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 25 Ιανουαρίου 2005 [>15 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 66%
10 most recent games 63%
Over last year (1 game) 63%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
101 28%
50 14%
47 13%
46 13%
30 8%
28 8%
18 5%
9 2%
7 2%
5 1%
5 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In