Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία114

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα 505 Games [κοινή] 505 Games S.p.A. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα 505 GameStreet [κοινή, ισχύει μέχρι Φεβρουαρίου 2008]
Κατάσταση Ενεργή από 2006 [>13 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ιταλία [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία
όλες οι χώρες (13) ▾
Ηνωμένο Βασίλειο Βέλγιο Δανία Ισπανία Φινλανδία Γαλλία Ιρλανδία Ολλανδία Νορβηγία Σουηδία
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 64%

Average games rating over time
All-time 64%
3 most recent games 69%
10 most recent games 64%
Over last year (3 games) 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
68 28%
32 13%
28 12%
27 11%
19 8%
15 6%
12 5%
8 3%
7 3%
6 2%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In