Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Aardman Animations [κοινή] Aardman Animations Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 40%
1 20%
1 20%
1 20%
Sign In