Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία AIR Studios [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 61%

Average games rating over time
All-time 61%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Sign In