Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Alive Interactive Media [κοινή] Alive Interactive Media, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Βιετνάμ [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 30%
2 20%
2 20%
2 20%
1 10%
Sign In