Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Alpha Denshi Corporation [κοινή] ADK Corporation [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 16%
3 16%
2 11%
2 11%
2 11%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
Sign In