Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Ambrella [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 67%
1 33%
Sign In