Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Atari Hellas EURL [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Infogrames Hellas EPE [κοινή, ισχύει μέχρι 6 Μαΐου 2003]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ελλάδα [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In