Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Babylon Software [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In