Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία123

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Bandai Namco Entertainment Europe [κοινή] Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Bandai Namco Games Europe [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2015] Bandai Namco Games Europe S.A.S. [εταιρική, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2015] Namco Bandai Games Europe [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2014] Namco Bandai Games Europe S.A.S. [εταιρική, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2014]
Κατάσταση Ενεργή από 2005 [>15 έτη]
Χώρες λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία] Europe
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 69%
10 most recent games 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
68 27%
40 16%
29 11%
29 11%
19 8%
16 6%
14 6%
13 5%
4 2%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In