Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία101

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Bethesda Softworks [κοινή] Bethesda Softworks, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 45%
10 most recent games 64%
Over last year (3 games) 45%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
93 32%
45 16%
42 15%
37 13%
35 12%
9 3%
6 2%
5 2%
5 2%
4 1%
3 1%
3 1%
Sign In