Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία12

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Black Forest Games [κοινή] Black Forest Games GmbH [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2012 [>7 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 61%

Average games rating over time
All-time 61%
3 most recent games 61%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
8 25%
7 22%
5 16%
4 13%
3 9%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In