Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία12

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Black Forest Games [κοινή] Black Forest Games GmbH [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2012 [>6 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 60%

Average games rating over time
All-time 60%
3 most recent games 60%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
8 26%
7 23%
5 16%
4 13%
3 10%
2 6%
1 3%
1 3%
Sign In