Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία9

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Black Lab Games [κοινή] Black Lab Game Tech Pty Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2008 [>11 έτη]
Xώρα λειτουργίας Αυστραλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
9 29%
8 26%
8 26%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In