Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Black Lion Studios [κοινή] Black Lion Studios GmbH [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In