Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Bloomsix [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ολλανδία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In