Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Blue Monkey Studios [κοινή] Blue Monkey Studios Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 50%
1 50%
Sign In