Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία407

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Buka Entertainment [κοινή] Бука [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από 14 Φεβρουαρίου 1993 [>28 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ρωσία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 80%
10 most recent games 68%
Over last year (3 games) 80%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
304 49%
142 23%
98 16%
32 5%
16 3%
15 2%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In