Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία406

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Buka Entertainment [κοινή] Бука [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από 14 Φεβρουαρίου 1993 [>27 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ρωσία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 79%
10 most recent games 68%
Over last year (4 games) 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
304 49%
141 23%
97 16%
32 5%
16 3%
15 2%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In