Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Bunkasha Games [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In