Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Carbonated Games [κοινή]
Κατάσταση Νεκρή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 50%
1 50%
Sign In