Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Cendant Sotfware [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα CUC Software [κοινή, ισχύει μέχρι Δεκεμβρίου 1997]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In