Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Cinergi Interactive [κοινή] Cinergi Interactive, LLC [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Games Unlimited [κοινή, ισχύει μέχρι 2003]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In