Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Clickteam [κοινή] Clickteam, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 60%
1 20%
1 20%
Sign In