Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία34

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Compile Heart [κοινή] Compile Heart Co., Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από Ιουνίου 2006 [>13 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
20 33%
14 23%
10 16%
10 16%
3 5%
2 3%
1 2%
1 2%
Sign In