Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Creative Assembly Sofia [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Crytek Black Sea [κοινή, ισχύει μέχρι 6 Μαρτίου 2017] Black Sea Studios Ltd [κοινή, ισχύει μέχρι 14 Ιουλίου 2008]
Κατάσταση Ενεργή από 2001 [>14 έτη]
Xώρα λειτουργίας Βουλγαρία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 100%
Sign In