Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Creoteam [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ουκρανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 61%

Average games rating over time
All-time 61%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 43%
1 14%
1 14%
1 14%
1 14%
Sign In