Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία CrioLand [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ρωσία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 100%
Sign In