Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα CSO Simtek [κοινή] CSO Simtek Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιρλανδία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In