Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία82

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Devolver Digital [κοινή] GHI Media, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 68%
10 most recent games 70%
Over last year (2 games) 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
77 34%
44 19%
27 12%
18 8%
15 7%
13 6%
10 4%
10 4%
7 3%
5 2%
Sign In