Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Digital Legends Entertainment [κοινή] Digital Legends Entertainment S.L. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ισπανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 67%
1 33%
Sign In