Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Digital Sun [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από 2015 [>5 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ισπανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Twitter

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 18%
2 18%
2 18%
2 18%
2 18%
1 9%
Sign In