Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα French Bread [κοινή] フランスパン [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
5 38%
3 23%
2 15%
2 15%
1 8%
Sign In