Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Games GI [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ισπανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In