Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Gamesquad [κοινή]
Κατάσταση Νεκρή
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In