Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία61

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Gearbox Software [κοινή] Gearbox Software, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 16 Φεβρουαρίου 1999 [>20 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 64%
10 most recent games 68%
Over last year (1 game) 63%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
51 28%
27 15%
27 15%
22 12%
16 9%
14 8%
4 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In