Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Giant Interactive Entertainment [κοινή]
Κατάσταση Νεκρή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 100%
Sign In