Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία27

φιλτραρισμένο
όλα τα παιχνίδια

Filter company's games

Platforms unrelated to this company ▾

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Good Shepherd Entertainment [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Gambitious Digital Entertainment [κοινή, ισχύει μέχρι 16 Αυγούστου 2017] Gambitious B.V. [εταιρική, ισχύει μέχρι 16 Αυγούστου 2017]
Κατάσταση Ενεργή από 2011 [>7 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ολλανδία [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένες Πολιτείες
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
26 35%
19 26%
8 11%
5 7%
5 7%
4 5%
4 5%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In