Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Grimm Bros [κοινή] Grimm Bros, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2013 [>6 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Official Facebook page
Official Twitter
Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 20%
1 20%
1 20%
1 20%
1 20%
Sign In