Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Helixe [κοινή]
Founded Ιούλιος 2000
Κατάσταση Νεκρή από 3 Νοεμβρίου 2008 [>8 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 50%
1 50%
Sign In