Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Icarus games [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από 2011 [>8 έτη]
Xώρα λειτουργίας Τσεχία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 50%
2 33%
1 17%
Sign In