Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία67

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Iceberg Interactive [κοινή] Iceberg Interactive B.V. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2009 [>9 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ολλανδία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
66 63%
19 18%
7 7%
7 7%
3 3%
2 2%
1 <1%
Sign In