Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία48

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία id Software [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα id Software, LLC [εταιρική, ισχύει μέχρι 24 Ιουνίου 2009]
Κατάσταση Ενεργή από 1 Φεβρουαρίου 1991 [>29 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 68%
10 most recent games 70%
Over last year (1 game) 61%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
41 28%
13 9%
13 9%
11 7%
9 6%
7 5%
5 3%
5 3%
5 3%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In