Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία18

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Kadokawa Games [κοινή] Kadokawa Games Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 1 Απριλίου 2009 [>10 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
10 31%
7 22%
5 16%
3 9%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In