Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Kando Games [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In