Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Klabater [κοινή] Klabater S.A. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Πολωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 54%

Average games rating over time
All-time 54%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
8 32%
6 24%
5 20%
3 12%
3 12%
Sign In