Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Kuju Manila [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Matahari Studios [κοινή, ισχύει μέχρι 2007]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Φιλιππίνες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In