Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Ladyluck Digital Media [κοινή] Ladyluck Digital Media, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Φιλιππίνες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 20%
1 20%
1 20%
1 20%
1 20%
Sign In