Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία16

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Little Orbit [κοινή] Little Orbit, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από Ιανουαρίου 2010 [>10 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένο Βασίλειο
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
11 15%
9 13%
9 13%
9 13%
8 11%
6 8%
4 6%
4 6%
4 6%
3 4%
2 3%
1 1%
1 1%
Sign In