Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία37

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία MacPlay [κοινή]
Κατάσταση Νεκρή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 82%

Average games rating over time
All-time 82%
3 most recent games 77%
10 most recent games 82%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
36 97%
1 3%
Sign In