Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Majestic Studios [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Tri-Logik Studios [κοινή, ισχύει μέχρι 2003]
Κατάσταση Ενεργή

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In