Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία45

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Merge Games [κοινή] Merge Games Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από Ιανουαρίου 2010 [>10 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
34 33%
17 17%
16 16%
14 14%
11 11%
4 4%
3 3%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In